Điều khoản sử dụng

Singapore.VN là website tổng hợp thông tin về đất nước Singapore; Thông tin trên website được biên soạn hoặc tổng hợp từ nhiều nguồn trên Internet (có dẫn nguồn đầy đủ) bao gồm bài viết & hình ảnh, thuộc quyền sở hữu của tác giả.